Akcje

16.05

Czwartek

16:30
Psychiatria też dla ludzi

Spotanie z psychiatrą Agnieszką Szeligą- Neyman, pracującą na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, miało na celu dyskusję na temat psychiatrii jako dziedziny medycyny, zapoznanie się z funkcjonowaniem oddziału psychiatrycznego, zadanie pytań dotyczących specjalizacji oraz codziennej pracy lekarza psychiatry. Brali w nim udział studenci medycyny na różnych etapach kształcenia.

11.06

Wtorek

11:30
Psychiatria też dla ludzi

Zajęcia peer poruszały temat stresu, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej. Miały na celu wykształcenie uczucia empatii w stosunku do osób chorujących, jak również zachęcały do obalenia tabu jakim są schorzenia psychiczne. W trakcie zajęć młodzież otrzymała karteczki z nr. telefonów pod które mogą zadzwonić mając problem lub widząc niepokojące objawy u osób ze swojego otoczenia oraz naklejki promujące projekt.

23.05

Czwartek

16:30
Czytamy, pomagamy

Akcja mająca na celu urozmaicić czas dzieciom przebywającym w szpitalu (czytanie bajek, wykonywanie i ozdabianie kreatywnych zakładek do książek). Tym razem w związku ze zbliżającym się Dniem Matki i Dniem Dziecka - przygotowywanie prezentów z papieru oraz gra w planszówki.

25.05

Sobota

09:45
Prewencja Hiv na konferencji Seksuologicznej

Szerzenie wiedzy na temat wirusa Hiv

17.05

Piątek

17:00
International AIDS Candlelight Memorial w Body Lab One

Akcja polegała na edukacji osób ćwiczących i przebywających w okolicy siłownii, przeprowadzony został trening przy świecach (symbol wydarzenia) rozpoczęty edukacja uczestników oraz wyjaśnieniem czemu tak akcja sie odbywa i z jakiej okazji.  

18.04

Czwartek

12:00
Nakręć się... Na pomaganie!

Zbiórka nakrętek, z której zysk przeznaczony będzie na edukację zdrowotną w Tanzanii - Fundacja Dla Zdrowia. Akcja mała.

10.06

Poniedziałek

08:00
Mały medyk - akcja czerwcowa

Akcja mająca na celu edukację uczniów szkół podstawowych z Poznania i okolic oraz umożliwienie uczestnictwa oraz prowadzenia wykładów na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Do zadań wolontariuszy należała pomoc w formie rejestracji uczestników, przygotowanie dyplomów oraz pomoc w obsłudze Absolutorium. Została przeprowadzona 10.06.2019 roku.

26.05

Niedziela

12:00
Szpital Pluszowego Misa

Akcja Szpital Pluszowego Misia odbyła się podczas Kindernaliów 2019 . Podczas akcji dzieci miały okazję wyleczyć misie i pokonać swój strach przed białym fartuchem. Akcja cykliczna mała realizowana w ramach projektu SCOPH.

16.05

Czwartek

09:00
Serce Masz Tylko Jedno

Akcja mająca na celu pomiar ciśnienia i glikemii oraz poszerzenie wiedzy na temat chorób układu krążenia i cukrzycy dla ZUS. Akcja trwała w godzinach 9:00-11:30. Akcja mała (e,f), cykliczna

23.05

Czwartek

10:00
Serce Masz Tylko Jedno

Akcja mająca na celu pomiar ciśnienia i glikemii oraz poszerzenie wiedzy na temat chorób układu krążenia i cukrzycy dla ZUS. Akcja trwała w godzinach 10:00-15:00. Akcja mała (e,f), cykliczna

26.05

Niedziela

13:00
Festyn Rodzinny

Podczas Festynu Rodzinnego na Ostrowie Tumskim akcje 1) ,,Serce masz tylko jedno" oraz 2) ,,Marrow Hero" były częścią Alejki Zdrowia.  Akcje polegały na 1) pomiarze ciśnienia i glikemii oraz poszerzeniu wiedzy na temat chorób układu krążenia i cukrzycy u uczestników wydarzenia 2) rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macerzystych do bazy DKMS oraz edukację uczestników nt. dawstwa szpiku, komórek macierzystych, krwi oraz organów. 

25.05

Sobota

15:00
DAPHNE na konferencji "Seksuologia XXI wieku"

Akcja promocyjna projektu na stoisku podczas konferencji. 

25.05

Sobota

14:30
Daphne na konferencji seksuologicznej

Akcja polegająca na wygłoszeniu prelekcji przez koordynatorki i uczestniczki projektu Daphne dot. ich pracy nad realizacją projektu i prowadzonymi badaniami.

13.05

Poniedziałek

10:00
Mały Medyk - akcja majowa

Akcja mająca na celu edukację uczniów szkół podstawowych z Poznania i okolic oraz umożliwienie uczestnictwa oraz prowadzenia wykładów na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Do zadań wolontariuszy należała pomoc w formie rejestracji uczestników. Została przeprowadzona 13.05.2019 roku.

10.05

Piątek

20:00
Przychodnia studencka

Przychodnia studencka to akcja polegająca na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności medycznych na pomoc bezdomnym. Uczestnicy mają okazję zobaczyć jak wygląda praca w przytułku oraz z jakimi problemami zmagają się bezdomni. Akcja pozwala na poszerzenie swojej wiedzy o nowe przpadki chorobowe oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia. Pacjenci zyskują pomoc, a studenci niezastąpioną satysfkację. 

26.05

Niedziela

12:00
Movember na Kindernaliach

Akcja ma na celu edukację nt. profilaktyki nowotworów męskich. Edukacja o raku jądra i prostaty, prezentacja prawidłowego samobadania na modelu jąder oraz zachęcanie do regularnego badania u lekarza.

25.05

Sobota

10:00
Pink Lips na konferencji seksuologicznej

Akcja mająca na celu edukację w zakresie profilaktyki nowotworów piersi oraz raka szyjki macicy, przeprowadzona podczas Konferencji Seksuologicznej. Uczestnicy konferencji będą mogli ponadto nauczyć się prawidłowej techniki samobadania piersi.

21.05

Wtorek

11:30
Prelekcja na temat profilaktyki nowotworów kobiecych w Kompanii Piwowarskiej Pink Lips/Think Pink

Akcja mająca na celu edukację pracowniczek Kompanii Piwowarskiej w Poznaniu w zakresie profilaktyki nowotworów kobiecych- piersi i szyjki macicy. W trakcie praktycznych warsztatów uczestniczki miały okazję przećwiczyć technikę prawidłowego samobadania piersi na modelach. 

25.05

Sobota

10:00
Movember podczas konferencji seksuologicznej

Akcja ma na celu edukację nt. profilaktyki nowotworów męskich. Edukacja o raku jądra i prostaty, prezentacja prawidłowego samobadania na modelu jąder oraz zachęcanie do regularnego badania u lekarza.

05.04

Piątek

09:00
Zdrowie pod Kontrolą

Wydarzenie “Zdrowie pod Kontrolą” to finał Tygodnia Zdrowia, który składa się z kilku projektów, których wspólnym celem jest ułatwienie społeczności lokalnej dostępu do podstawowej diagnostyki medycznej i edukacji prozdrowotnej. W realizację wydarzania zaangażowane były projekty: Serce masz tylko Jedno, Marrow Hero, Zdrowe Żywienie, Movember, Pink Lips, Kurs Szycia Chirurgicznego, Szpital Pluszowego Misia oraz Ratowanie na Spontanie. Wydarzenie miało miejsce w dniach 5-6 kwietnia 2019r. na terenie Galerii Posnania w Poznaniu. W dniu 05.04 edukowaliśmy dzieci z poznańskich szkół podstawowych, zaś 06.04 badaliśmy oraz edukowaliśmy odwiedzających galerię Posnania.