polski english

Dokumenty

DEADLINE składania dokumentów: 13 listopad 2015r.

(do biura Oddziału IFMSA- D.S.Aspirynka-

można zostawić podpisane dokumenty u portiera

lub oddać LORE na dyżurze osobiście)

___________________________________________________________________________________

Zgodnie z 6.12 punktem Regulaminu SCORE aby wziąć udział w kwalifikacji na wymianę naukową należy złożyć następujące dokumenty:

-Kwestionariusz Aplikanta SCORE,

- wypełnia: Dziekanat-zaświadczenie o średniej,

- *wypełnia- Opiekun Koła Naukowego

** Wpisując nazwę kraju na kwestionariuszu kwalifikacyjnym zawsze nalez y podać NMO, rodzaj kontraktu (BI czy UNI) oraz w przypadku kontraktu na ściśle określony termin, wybrany miesiąc (dotyczy tylko: Grecji, Hiszpanii- Katalonii, Korei Południowej, USA)

W przypadku, gdy kraj nie ma ściśle określonego miesiąca, w kto rym obowiązuje kontrakt, student wybiera termin dopiero po zakwalifikowaniu się
 
.-Egzamin Językowy potwierdzony Certyfikatem Językowym IFMSA,
 
Uzyskać można w SJO przy UMP po wcześniejszym uzgodnieniu z lektorem z  którym miało się zajęcia.
Załączam terminy dyżurów lektorów w semestrze zimowym 2014/2015 w SJO UMP.
Na certyfikacje może się znaleźć Twoja ocena z egzaminu przepisana z indeksu. 
 
Zanim wybierzesz się do lektora na egzamin/ po ocenę - WYDRUKUJ CERTYFIKAT!!
 
We wszystkich krajach obowiązuje język angielski!
Wyjątkiem jest KOLUMBIA, tu: język hiszpaśki.
 
UWAGA!! Ocena niższa niż 4 dyskwalifikuje z wyjazdu.
 
-dowód wpłaty za składkę członkowską 2015/2016,

-Potwierdzenia średniej arytmetycznej ocen z ubiegłego roku przez Dziekanat
(z zaznaczeniem, że jeśli średnia została wpisana
i potwierdzona przez Dziekanat na Kwestionariuszu Aplikanta SCORE to nie potrzebny jest już dodatkowy dokument!)

-Udokumentowanie działalności naukowej wymienionej w kwestionariuszu kwalifikacyjnym:

** ewentualne ksero abstrakto w, potwierdzenia działalnos ci w kołach naukowych, ksero dyplomów itp.

Dodatkowo proszę:

-o wydrukowanie i podpisanie Oświadczenia pod  Regulaminem zwrotu opłaty zwrotnej , który obowiązuje w naszym Oddziale (zalączony poniżej)

-oraz o wydrukowanie i zapoznanie się z Oświadczeniem o przetwarzaniu danych.

Podpisany Regulamin zwrotu kaucji oraz Oświadczenie o przetwarzaniu danych powinny być dostarczony do LORE razem ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami.

Dokumnety są dostępne w zakładce SCORE: Do pobrania!


Szczegółowe informacje na temat Kwestionariusza Aplikanta i Certfikatu Językowego znajdziecie na osobnych podstronach po kliknięciu w nazwę danego dokumentu.

Po wypełnieniu wszystkich dokumentów należy dostarczyć je do Lokalnego Koordynatora ds. Wymiany Naukowej (LORE), czyli do Moniki Przybylskiej.

Dokumenty można przynosić do Biura Oddziału w DS. Aspirynka w godzinach dyżurów LORE (dni i godziny dyżurów pojawią się niebawem w Aktualnościach SCORE) lub kontaktować się bezpośrednio z Moniką (LORE) pod adrese mailowym: scorepoznan@gmail.com

___________________________________________________________________________________________

 

Uwaga!! 
 
1. W sprawie wymiany naukowej należy kontaktować się z LORE WYŁĄCZNIE mailowo!! (scorepoznan@gmail.com)
2. LORE zastrzega sobie prawo do odpowiedzi pisemnej na maile - 14 dni!!
3. Kontakt przez facebook'a, telefoniczny w sprawie wyjazdów na Wymianę Naukową- NIE WCHODZI w grę!
adres biura :
adres: D.S. „Aspirynka”, pok. 29/30 ul. Rokietnicka 6, Poznań

 

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Poznań
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl