polski english

Kwalifikacja na wyjazd- KROK PO KROKU!

UWAGA!
Nie można jednocześnie starać się o wyjazd ze SCOPE i SCORE.
Pamiętajcie o tym w momencie składania dokumentów!

Możliwy jest wspólny wyjazd max. 3 osób w ramach tzw. kwalifikacji łączonej -> więcej
informacji znajdziecie w zakładce Kwalifikacja Łączona
 
Przed złożeniem aplikacji na WYMIANĘ NAUKOWĄ SCORE należy dokładnie
zapoznać się z Regulaminem SCORE

 

1. Wszyscy aplikujący na wymianę naukową SCORE muszą być członkami IFMSA-Poland!

Więcej info z zakładce: Jak dołączyć?

Na wymianę naukową SCORE mogą jechac studenci wszystkich kierunków Uczelni Medycznych, po każdym roku studiów!

UWAGA: Studenci ostatniego roku mogą ubiegać się o wyjazd na wymianę naukową, jeśli planowana data zakończenia wymiany naukowej nie jest późniejsza niż 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku ogłoszenia wyników kwalifikacji.2. Warunkiem wyjazdu jest spełnienie tzw. Exchange Conditions (EC), czyli wymagan stawianych przez dany kraj.

Koniecznością jest wybór max. 3 krajów.

 

_________________________________________________________________________________

UWAGA!! O przydzieleniu projektu decyduje NORE kraju przyjmującego.

UWAGA!! Jeśli student już zakwalifikuje się do danego kraju, a okaże się, że nie ma w bazie projektów na które chce/może pojechać, to jest równoznaczne z rezygnacją, a więc taka osoba traci punkty oraz możliwość wyjazdu do innego kraju w tym samym roku.

________________________________________________________________________________

Link do listy kontraktów SCORE na sezon 2015/2016:

 https://drive.google.com/file/d/0B2nh8Mo1qZV-SXk5MGtQS3FPZzQ/view

______________________________________________________________________

BI oznacza wymianę bilateralną (student wyjeżdża i w to miejsce do Polski przyjeżdża student z danego kraju),

UNI wymianę unilateralną (jest to wymiana jednostronna, student wyjeżdża i nikt nie przyjez dz a w jego miejsce).
 
Rożnica w wymianie BI i UNI odnosi się głównie do wysokości opłat.
patrz: zakładka opłaty
____________________________________________________________
 
 
3.Wymagane  Dokumenty
 
 
Wszystkie niżej wymienione dokumenty znajdują się z zakładce Do pobrania!
- Kwestionariusz kwalifikacyjny -> więcej informacji tutaj Kwestionariusz 
- Certyfikat językowy SCORE -> więcej informacji tutaj Certyfikat
- Dowód wpłaty za składkę członkowską 2015/2016
- Udokumentowanie działalności naukowej wymienionej w kwestionariuszu
kwalifikacyjnym (ewentualne ksero abstraktów, potwierdzenia działalności w kołach naukowych itp.)
- podpisanie Oświadczenia pod Regulaminem zwrotu opłaty zwrotnej SCORE (załączony poniżej)
 

DEADLINE składania dokumentów:

13 listopada 2015r.

[D.S. Aspirynka- na potierni - w kopercie - IMIĘ, NAZWISKO, SCORE]

 

 

 

 

 
4. Komisja Kwalifikacyjna- przydzielanie punktow.
Zadaniem Komisji jest sprawiedliwie przydzielić punkty wszystkim osobom aplikującym na wyjazd SCORE, zgodnie z punktacją podaną w Regulaminie SCORE IFMSA-Poland:
-Egzamin językowy -> punkt 7.3.3 oraz 7.3.4
- Aktywność naukowa -> punkt 7.4
- Publikacje naukowe -> punkt 7.5
- Działalnos c w STN, nagrody oraz wyro z nienia w konkursach, na kongresach oraz konferencjach -> punkt 7.6
- Średnia ocen -> punkt 7.8
 
UWAGA!!! Do punktacji nie jest liczona sama obecność na konferencji!
Liczony jest TYLKO czynny udział.
 
UWAGA!! Po kadym wyjeździe kasowane są punkty za działalność IFMSA.
 

Dalsze etapy procesu kwalifikacyjnego:

5. Weryfikacja punktacji przez Narodowego Koordynatora ds. Wymiany Naukowej.

6. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach SCORE

30.11.2015r. - Ogłoszenie listy ogólnopolskiej wczesnej SCORE

19.12.2015r.- Ogłoszenie listy ogólnopolskiej późnej SCORE

30.11.2015r. - 19.01.2016r. – wybór projektów oraz składanie dokumentów zgodnie z EC danego kraju (dotyczy wszystkich zakwalifikowanych osób)

_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 
Uwaga!! 
 
1. W sprawie wymiany naukowej należy kontaktować się z LORE WYŁĄCZNIE mailowo!! (scorepoznan@gmail.com)
2. LORE zastrzega sobie prawo do odpowiedzi pisemnej na maile - 14 dni!!
3. Kontakt przez facebook'a, telefoniczny w sprawie wyjazdów na Wymianę Naukową- NIE WCHODZI w grę!!
 
adres biura :
adres: D.S. „Aspirynka”, pok. 29/30 ul. Rokietnicka 6, Poznań
 
*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2018 IFMSA-Poland Oddział Poznań
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl