polski english

Kwestionariusz

Kwestionariusz gotowy do druku

znajduje się w zakładce: Do pobrania! oraz jako załącznik bezpośrednio pod tekstem

___________________________________________________________________________

Poprawnie wypełniony kwestionariusz to podstawa kwalifikacji!
 

Zanim oddacie go LORE (Lokalnemu Koordynatorowi ds. Wymiany Naukowej) upewnijcie się czy poprawnie uzupełniliście wszystkie najważniejsze punkty:

-Kolejność podanych krajów musi być zgodna z Waszymi preferencjami, zaczynając od kraju do którego najbardziej chcecie pojechać!
-Średnia ocen z poprzedniego roku potwierdzona przez Dziekanat,
-działalność w kole naukowym potwierdzona przez opiekuna koła,
-podpisane oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń finansowych
w przypadku utraty praktyki nie z winy IFMSA–Poland.

Do kwestionariusz załączcie:
-kserokopie prac naukowych wymienionych w kwestionariuszu (ksero abstraktu albo certyfikatu pracy).

UWAGA! Przy wypisywaniu Waszej aktywności naukowej związanej z udziałem w konferencjach prosimy wpisywać jedynie te konferencje w których braliście CZYNNY udział tzn. wygłaszaliście swoją pracę.
Do punktacji nie jest liczona sama obecność BIERNA na konferencji!

 

Na podstawie dostarczonych przez Was dokumentów, zaświadczeń, certfikatów itp. Komisja Kwalifikacyjna Oddziału podlicza zdobyte przez Was punkty.

Rzetelne uzupełnienie kwestionariusza, które umożliwi sprawiedliwe podliczenie punktów to WASZE ZADANIE!
Aktualny tarfyikator punktowy znajduje się w Regulaminie SCORE.

 

Wpisując nazwę kraju na kwestionariuszu kwalifikacyjnym zawsze należy podać 
- NMO (np. IFMSA-Brazli lub Brazylia DENEM a nie samo Brazylia),
- rodzaj kontraktu (BI czy UNI) oraz w przypadku kontraktu na ściśle określony termin,
- wybrany miesiąc (dotyczy IFMSA-Brazil, Bułgarii, Chin, Finlandii, Indonezji, Korei Południowej, Macedonii, Portugalii, Rosji, Tajlandii, Tajwanu, Włoch) .
 
Termin wyjazdu do krajów, które nie mają ściśle określonego miesiąca, w którym
obowiązuje kontrakt, student wybiera dopiero po zakwalifikowaniu się (na podstawie EC
oraz dostępności wybranych przez siebie projektów).

 

 

___________________________________________________________________________________________

DEADLINE składania dokuemntów: 13 listopad 2015r.

(do biura Oddziału IFMSA- D.S.Aspirynka-

można zostawić podpisane dokumenty u portiera)

____________________________________________________________________

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Poznań
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl