polski english

O programie

 
Informacje ogólne na temat SCORE:
 
Program międzynarodowej wymiany naukowej SCORE umożliwia studentom medycyny (ale nie tylko!) pracę przy projekcie naukowym na zagranicznej uczelni. Głównym założeniem programu jest pogłębianie wiedzy teoretycznej podczas nabywania umiejętności prowadzenia badań naukowych. Praca badawcza odbywa się pod okiem tutora, który sprawuje opiekę nad studentem. Daje to szansę poznania oraz skorzystania z doświadczeń, rozwiązań i technologii stosowanych przez najlepsze ośrodki naukowe na świecie. Umożliwia także indywidualne podejście do każdego z uczestników wymiany i poszerzanie jego zainteresowań.
 
Projekty naukowe obejmują zakres praktycznie wszystkich dziedzin medycyny, podzielone są przy tym na trzy główne grupy: projekty z zakresu basic science, a także projekty kliniczne z pracą laboratoryjną lub projekty kliniczne bez pracy laboratoryjnejStandardowo wymiana trwa 4 tygodnie i najczęściej odbywa się podczas miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień, wrzesień). Na zakończenie projektu student może być proszony o przygotowanie plakatu, artykułu bądź innej formy prezentacji wyników swojej pracy.
 
W czasie wolnym uczestnicy wymiany SCORE mają także niepowtarzalną okazję poznania nowych ludzi i kultur, biorąc udział w licznych atrakcjach i wycieczkach organizowanych przez studentów goszczących.
 
 
Kto może wyjechać w ramach SCORE?
Studenci ze WSZYSTKICH KIERUNKÓW Uczelni Medycznych! Studenci po KAŻDYM roku studiów!
 
Na wymianę SCORE może wyjechać każdy członek IFMSA-Poland, zainteresowany pogłębieniem swojej wiedzy związanej z prowadzeniem badań naukowych w klinikach na całym świecie. Na wymianę naukową mogą wyjechać studenci ze wszystkich kierunków naszego Uniwersytetu Medycznego. W przypadku studentów spoza kierunku lekarskiego, wybrany projekt musi uwzględnić możliwość odbycia wymiany naukowej przez studenta
z innego kierunku niż lekarski.
 
I NAJWAŻNIEJSZE: Szansę na wyjazd mają także studenci I ROKU!!!
 
Osoby spoza kierunku lekarskiego składając aplikację do danego kraju zobowiązane są sprawdzić w jego Exchange Conditions (www.ifmsa.org)  czy istnieje projekt, o który mogliby aplikować (tzn. taki, który przyjmuje studentów spoza kierunku lekarskiego). W razie wątpliwości proszę kontaktować się z osobą koordynującą wymianę naukową w danym oddziale, w celu potwierdzenia, że wyjazd jest możliwy. 
 
 
 
English Division Students!
Research Exchange is also available for you!
Please contact Local Officer on Research Exchange to get more information. 
 
 Magdalena Rochowiak
e-mail: lore@poznan.ifmsa.pl

SCORE IFMSA- Skorzystaj z Wymiany Naukowej! ;)

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Poznań
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl