polski english

Przebieg kwalifikacji

Kwalifikacja krok po kroku.

1. Aby móc aplikować na wymianę naukową SCORE musisz być aktywnym członkiem IFMSA-Poland (mieć opłaconą składkę na dany rok!) oraz przez wszelaką aktywność na rzecz organizacji w obrębie wszystkich jej programów stałych uzbierać min. 30 punktów - jest to minimalny próg konieczny do wzięcia udziału w kwalifikacji. Jeżeli jeszcze nie jesteś członkiem IFMSA-Poland więcej info znajdziesz w zakładce: Jak dołączyć?

2. Na wymianę SCORE mogą wyjechać studenci wszystkich kierunków Uczelni Medycznych, na każdym roku (nawet studenci pierwszego roku). 

3. Warunkiem wyjazdu jest spełnienie tzw. Exchange Conditions (EC), czyli wymagań stawianych przez dany kraj. To one określają m.in. studentów których kierunków przyjmą oraz w jakich miesiącach. W skrócie: są to niezbęde do spełnienia wymagania stawiane przez kraj goszczący. EC można znaleźć na stronie Federacji.

4. Kwalifikacja odbywa się jesienią i przebiega w dwóch turach nazywanych odpowiednią Kwalifikacją Ogólnopolską Wczesną oraz Kwalifikacją Ogólnopolską Późną. Później, mniej więcej na początku roku kalendarzowego, pojawiają się substytucje, czyli pojedyncze oferty wyjazdów do krajów, w których pozozstały wolne miejsce (także z powodów rezygnacji); wtedy działa reguła "kto pierwszy ten lepszy" - ale to już inna bajka. 

5. Lista dostępnych krajów na dany sezon przedstawiana jest po raz pierwszy na spotkaniu organizacyjnym w Oddziale, a po jakimś czasie jest dostępna również w internecie. Co roku jest ona inna i zależy od kontraktów podpisanych przez NORE. W ramach zgłoszenia SCORE można wybrać 3 kraje w kolejności preferencji.

6. Warunkiem kwalifikacji jest przyniesienie obowiązkowych dokumentów (patrz niżej) w odpowiednim czasie (wyznaczonym w harmonogramie na dany rok akademicki) do LORE, a następnie wypełnienie forularza internetowego na stronie oddziału. 

7. Podczas spotkania Komisji Kwalifikacyjnej Oddziału LORE z zespołem decyduje o zaakceptowaniu kandydatury i przesyła ją dalej do NORE. To czy dostaniesz się do danego kraju zależy od liczby kontraktów oraz liczby chętnych. Oznacza to, że nie ma minimalnego progu koniecznego do osiągnięcia, a przyjęcia odbywają się na zasadzie konkursu. Przykład: są dwa kontrakty do Francji i siedmiu chętnych na wyjazd do tego kraju - w tym wypadku spośród nich pojadą dwie osoby z najwyższą liczbą punktów.  

8. O dostaniu się do danego kraju zostaniesz poinformowany poprzez listę z wynikami udostępnianą jedynie przez ogólnopolską listę mailingową, do której trzeba być zapisanym. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia wyników należy uiścić opłatę kontraktową (250 zł). Następna jest opłata za studenta przyjeżdżającego (500 zł), którą trzeba zapłacić w terminie określonym przez harmonogram. Ostatnią z nich jest opłata zwrotna, której wysokość ustala dany oddział (tę opłatę można odpracować opiekując się studentami przyjeżdżającymi). 

9. Dalej następują formalności (między innymi wybranie konkretnego projektu), o których dowiesz się w przypadku pozytywnej kwalifikacji :) 

 

Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z regulaminem SCORE, w których określone są wszelkie zasady wyjazdu (łącznie z tymi wypisanymi powyżej). Niech to on będzie kolejnym źródłem potrzebnych informacji. W razie pytań czy niejasności napisz do LORE - lore@poznan.ifmsa.pl. 

_________________________________________________________________________________

Wymagane dokumenty 

1. Aktualny Kwestionariusz Kwalifikacyjny (z wypełnionymi wszystkimi obowiązkowymi polami).

2. Cefrtyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego. W przypadku braku oficjalnego certyfikatu nasze SJO po krótkiej rozmowie wystawi ocenę poświadczającą poziom językowy (na odpowiednim formularzu SCORE!). 

3. Potwierdzenie wpłaty składki za dany rok akademicki (potwierdzenie przelewu).

4. Podpisany zaświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem o opłacie zwrotnej. 

Wszystkie te wyżej wymienione dokumenty są obowiązkowe. Dodatkowo można donieść papiery dokumentujące działaność naukową wymienioną w Kwestionariuszu (ksero abstraktów, potwierdzenie działalności w kołach naukowych). Szczegółowa punktacja za tę działaność określona jest w Regulaminie SCORE. 

_________________________________________________________________________________________________

UWAGA!

Lista dostępnych w danym kraju projektów aktualizowana jest na końcu stycznia. Oznacza to, że po przyjęciu do danego kraju ostatecznie dostępne projekty mogą różnić się od tych zarejestrowanych w momencie zakwalifikowania. 

O przydzieleniu projektu decyduje NORE kraju przyjmującego. Im szybciej wypełnisz i wyśleść AF, tym większa szansa, że dostaniesz się do wymarzonego miasta. 

Jeśli student już zakwalifikuje się do danego kraju, a okaże się, że nie ma w bazie projektów na które chce/może pojechać, to jest równoznaczne z rezygnacją, a więc taka osoba traci punkty oraz możliwość wyjazdu do innego kraju w tym samym roku. Dotyczy to zwłaszcza studentów kierunków innych niż lekarski. 

Każdy wyjazd "kosztuje Cię" tyle punktów, ile aktualnie posiadasz. Po wyjeździe Twoje punkty są kasowane i zaczynasz zbierać je od nowa. 
 
Nie można jednocześnie starać się o wyjazd ze SCOPE i ze SCORE. 
 
W ramach SCORE możliwy jest wspólny wyjazd max. 3 osób w ramach kwalifikacji łączonej (więcej info na spotkaniu). 
 

 

 
*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Poznań
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl