Akcje

Brak daty rozpoczęcia
-
Trening "Stressed out, wszystko co powinieneś wiedzieć o stresie"

Warszataty uczące radzić sobie ze stresem i go minimalizować.

Brak daty rozpoczęcia
-
Poznaj Swoją Specjalizację

Akcja skierowana do studentów mająca pomóc w wyborze ścieżki zawodowej, podczas której zaproszeni lekarze opowiadają o swojej specjalizacji. Akcja przeprowadzona 16 stycznia 2019 r. w Centrum Biologii Medycznej. Goście wydarzenia: dr n. med. Anna Bartochowska, dr n. med. Anna Komosa. Akcja mała wg Załącznik nr 1 do Regulaminu pkt. 2 (3.2.4. a, f, i, k). Akcja trwała 1,5 godziny. Akcja pojedyncza. Brak fotorelacji.

Brak daty rozpoczęcia
-
Opieka nad Incomings- luty 2019r.

Akcje polegają na opiece nad Incomings w trakcie ich pobytu na praktykach klinicznych. Czynności wymienione są w taryfikatorze i uwagach. Polegają na organizowaniu i uczestnictwie w social programie

Brak daty rozpoczęcia
-
Kurs Szycia Chirurgicznego

Akcja miała na celu przeszkolenie studentów na instruktorów szycia chirurgicznego i została przeprowadzona 12.03.2019r. w Collegium Stomatologicum. Akcja mała (a,k). Akcja trwała 2 godziny zegarowe. Akcja przeprowadzona pierwszy raz.

Brak daty rozpoczęcia
-
Peer Education DAPHNE

Akcja mająca na celu edukację młodzieży o prawach kobiet, ich łamaniu, gdzie szukać pomocy. Została przeprowadzona 25.03.2019. Przeprowadzona w placówce: International School of Poznan, na ulicy Edmunda Taczanowskiego 18. Akcja mała (kryteria e f zgodnie z punktem 3.2.4 Kryteriów rozliczania działalności członków IFMSA-Poland-poprawiona wersja 2017). Przeprowadzona trzeci raz w tym roku akademickim. Akcja została przeprowadzona w języku angielskim.

Brak daty rozpoczęcia
-
Peer education DAPHNE

Akcja mająca na celu edukację młodzieży o prawach kobiet, ich łamaniu, gdzie szukać pomocy. Została przeprowadzona 27.03.2019. Przeprowadzona w placówce: International School of Poznan, na ulicy Edmunda Taczanowskiego 18. Akcja mała (kryteria e f zgodnie z punktem 3.2.4 Kryteriów rozliczania działalności członków IFMSA-Poland-poprawiona wersja 2017). Przeprowadzona czwarty raz w tym roku akademickim. Akcja została przeprowadzona w języku angielskim.

Brak daty rozpoczęcia
-
Wykład "Prawne aspekty śmierci" oraz "Prawo do leczenia bólu" na IV Ogólnopolskiej Konferencji Magis in Medicinae

Akcja zorganizowana przy okazji IV Ogólnopolskiej Konferencji Magis in Medicinae. rn1. Akcja mająca na celu zorganizowanie wykładu mecenasa Łukasza Latosińskiego podczas sesji prawno-społecznej konferencji. Wykład dotyczył prawniczych uwag wokół śmierci pacjenta. rn2. Wykład Pani prof. dr hab. Joanny Haberko podczas konferencji. Wykład dotyczył prawa do leczenia bólu. rnrnAkcja przeprowadzona dnia 23.03.2019 w CKD. Akcja średnia (a, b -Patronat Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, d - promocja wydarzenia na stronie Prawo Łukasza; na FB https://www.facebook.com/PrawoLukasza/, f - studenci z innych uczelni biorący udział w konferencji, g ii - http://magisinmedicinae.ump.edu.pl/, i, k -> pkt 3.2. "Kryteria rozliczania działalności członków IFMSA-Poland") Akcja trwała 1 godzinę....

Brak daty rozpoczęcia
-
Szpital pluszowego Misia

Akcja polegająca na leczeniu misiów w przedszkolach

Brak daty rozpoczęcia
-
Serce Masz Tylko Jedno

Akcja mająca na celu pomiar ciśnienia i glikemii oraz poszerzenie wiedzy na temat chorób układu krążenia i cukrzycy u uczestników Festiwalu Nauki i Sztuki. Akcja trwała w godzinach 10:00-14:00. Akcja mała (e,f), cykliczna.

Brak daty rozpoczęcia
-
Poznaj Swoją Specjalizację

Akcja skierowana do studentów mająca pomóc w wyborze ścieżki zawodowej, podczas której zaproszeni lekarze opowiadają o swojej specjalizacji. Akcja przeprowadzona 26 marca 2019r. w Centrum Biologii Medycznej, której gościem był prof. dr hab. n. med. Dariusz Iżycki. Akcja mała wg Załącznik nr 1 do Regulaminu pkt. 2 (3.2.4. a, f, i, k). Akcja trwała 1,5 godziny. Akcja cykliczna druga. Fotorelacja: https://www.facebook.com/poznanIFMSA/posts/989918397869660

Brak daty rozpoczęcia
-
Poznaj Swoją Specjalizację

Akcja skierowana do studentów mająca pomóc w wyborze ścieżki zawodowej, podczas której zaproszeni lekarze opowiadają o swojej specjalizacji. Akcja przeprowadzona 5 kwietnia 2019r. w Centrum Biologii Medycznej, której gościem był dr hab. n. med. Tomasz Piontek. Akcja mała wg Załącznik nr 1 do Regulaminu pkt. 2 (3.2.4. a, f, i, k). Akcja trwała 1,5 godziny. Akcja cykliczna trzecia. Fotorelacja: https://www.facebook.com/poznanIFMSA/posts/995268520667981

Brak daty rozpoczęcia
-
Peer Education SexEd

Lekcje Peer Education przeprowadzone w celu przekazania podstawowych informacji nt. zdrowia seksualnego i profilaktyki nowotworów. Miejsce: I LO im. K. Marcinkowskiego, Poznań Lekcje przeprowadzono w dniach: 27.02.2019, 1 godz. lekcyjna 28.02.2019, 3 godz. lekcyjne 06.03.2019, 1 godz. lekcyjna 08.03.2019, 2 godz. lekcyjne

Brak daty rozpoczęcia
-
Pink Lips/ Think Pink na V Wielkopolskim Kongresie Kobiet

Akcja mająca na celu edukację uczestniczek V Wielkopolskiego Kongresu Kobiet w tematach związanych z profilaktyką raka piersi i raka szyjki macicy oraz naukę samobadania piersi przy pomocy modeli. Przeprowadzona dnia 30.03..2019 na terenie Wydziału Nauk Politycznych UAM.. Akcja trwała 9 godizn. Akcja średnia (d,e, f, k- modele piersi), przeprowadzona po raz pierwszy na tym wydarzeniu.

Brak daty rozpoczęcia
-
Film promocyjny "Zaszczep Wiedzę" w ramach Tygodnia Zdrowia

W ramach Tygodnia Zdrowia pod Kontrolą organizowanego ogólnopolsko przez SCOPH został stworzony krótki film promujący szczepienia dla podróżujących. Film zostanie opublikowany na profilu ogólnopolskim SCOPH, aby edukować szerokie grono odbiorców. Przygotowanie projektu obejmowało czas nagrań oraz montażu i obróbki filmu. Film amatorski wg kryteriów: a,d,e,k

Brak daty rozpoczęcia
-
Człowiek Człowiekowi Człowiekiem

Akcja mająca na celu zaznajomienie uczniów szkół podstawowych z problemem bezdomności i możliwymi sposobami pomocy osobom bezdomnym, a także przygotowanie kanapek dla jadłodajni Caritas na ulicy Łąkowej w Poznaniu. Przeprowadzona 27.03.2019r. w Szkole podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie k. Poznania. Akcja mała wg Załącznik nr 1 do Regulaminu pkt. 2 (2.3.4. a,e). Akcja cykliczna. Akcja trwała 2 godziny lekcyjne.

Brak daty rozpoczęcia
-
Psychiatria też dla ludzi

Zajęcia peer poruszały temat stresu, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń odżywiania. Miały na celu wykształcenie uczucia empatii w stosunku do osób chorujących, jak również zachęcały do obalenia tabu jakim są schorzenia psychiczne. W trakcie zajęć młodzież otrzymała karteczki z nr. telefonów pod które mogą zadzwonić mając problem lub widząc niepokojące objawy u osób ze swojego otoczenia oraz naklejki promujące projekt.

Brak daty rozpoczęcia
-
Prawo i Medycyna

Akcja zorganizowana przy okazji IV Ogólnopolskiej Konferencji Magis in Medicinae. Akcja mająca na celu przeprowadzenie warsztatów z odpowiedzialności prawnej lekarzy. Podczas akcji uczestnicy analizowali kazusy prawne pod katem kodeksu etyki lekarskiej, kodeksów karnego i cywilnego. Akcja przeprowadzona dnia 23.03.2019 w CBM. Akcja duża (a, b -Patronat Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, d - KN Lege Artis, f - studenci z innych uczelni biorący udział w konferencji, g ii - http://magisinmedicinae.ump.edu.pl/, h - studenci UAM z KN Lege ARtis, i, k -> pkt 3.2. "Kryteria rozliczania działalności członków IFMSA-Poland") Akcja trwała 2 godziny. Akcja cykliczna przeprowadzona 4 raz . Fotorelacja (link: https://www.facebook.com/poznanIFMSA/posts/993305804197586)

Brak daty rozpoczęcia
-
Człowiek Człowiekowi Człowiekiem

Akcja mająca na celu zaznajomienie uczniów szkół podstawowych z problemem bezdomności i możliwymi sposobami pomocy osobom bezdomnym, a także przygotowanie kanapek dla jadłodajni Caritas na ulicy Łąkowej w Poznaniu. Przeprowadzona 14.03.2019r. w Szkole podstawowej im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach. Akcja mała wg Załącznik nr 1 do Regulaminu pkt. 2 (2.3.4. a,e). Akcja cykliczna. Akcja trwała 2 godziny.

Brak daty rozpoczęcia
-
Kurs Szycia Chirurgicznego

Akcja mająca na celu nauczenie studentów podstawowych technik szycia chirurgicznego przeprowadzona 30.01.2019r.w Collegium Stomatologicum. Akcja mała (k). Akcja przeprowadzona pierwszy raz. Akcja trwała 2 godziny zegarowe.

Brak daty rozpoczęcia
-
Człowiek Człowiekowi Człowiekiem

Akcja mająca na celu zaznajomienie uczniów szkół podstawowych z problemem bezdomności i możliwymi sposobami pomocy osobom bezdomnym, a także przygotowanie kanapek dla jadłodajni Caritas na ulicy Łąkowej w Poznaniu. Przeprowadzona 15.03.2019r. w Szkole podstawowej im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach. Akcja mała wg Załącznik nr 1 do Regulaminu pkt. 2 (2.3.4. a,e). Akcja cykliczna. Akcja trwała 2 godziny.