02.12

Piątek

00:00

Mózgowiec

Magda Malewska
zapoznanie uczniów z czynnikami hamującymi i ułatwiającymi proces uczenia się, oraz uświadomienie im, jak wygląda właściwa organizacja pracy umysłowej Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Głogowska , Poznań