FAQs

1. ZAŚWIADCZENIA ll CERTIFICATES

Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie (na Erasmusa, o byciu członkiem naszego oddziału) wystarczy, że napiszesz email na adres sekretarz@poznan.ifmsa.pl z opisem jakiego zaświadczenia potrzebujesz.

If you want to get a certificate of participation (i.e. for Erasmus), all you need to do is to write an e-mail to the e-mail address sekretarz@poznan.ifmsa.pl with description of what kind of certificate you need.

 

2. NAJWAŻENIEJSZE DOKUEMNTY ll IMPORTANT DOCUMENTS

Do obowiązujących dokumentów IFMSA-Poland zaliczamy:

- Statut IFMSA-Poland (IFMSA-Poland Statute)

- Regulamin IFMSA-Poland (IFMSA-Poland Terms of Use)

- Kryteria rozliczania działalności członków IFMSA-Poland (Criteria for Settlement of IFMSA-Poland members' activity)

- Regulamin SCOPE IFMSA-Poland (SCOPE IFMSA-Poland Terms of Use)

- Regulamin SCORE IFMSA-Poland (SCORE IFMSA-Poland Terms of Use)

- Polityka prywatności IFMSA-Poland (IFMSA-Poland Privacy Policy)

- Wytyczne pracy KR i KRO (Genreal Lines of KR's and KRO's Work)

- System identyfikacji wizualnej IFMSA-Poland (Visual Identification System IFMSA-Poland)

- Regulamin Public Health Exchanges IFMSA-Poland (Public Health Exchanges IFMSA-Poland Terms of Use)

Wszystkie w/w pozycje można znaleźć na oficjalnej stronie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland: https://tiny.pl/r2z34

All of the above-mentioned documents can be found on the official Polish website of the International Federation of Medical Students' Associations IFMSA-Poland: https://tiny.pl/r2z34

3. LICZBA PUNKTÓW ll NUMBER OF POINTS

Uczestnictwo oraz organizacja każdej akcji jako członek_kini IFMSA-Poland Oddział Poznań wiąże się z uzyskaniem danej liczby punktów. Wszystkie punkty sumują się. Zebrane punkty możecie wymienić na zagraniczne praktyki wakacyjne oraz międzynarodowe wyjazdy naukowe. Aby dowiedzieć się ile macie punktów 2 razy w roku macie prawo napisać do Komisji Rewizyjnej Oddziału, która będzie zobligowana do udzielenia takiej informacji.

By participating or organizing each action, as a member of IFMSA-Poland Oddział Poznań you get a specific number of point, which add up over time. The earned points can be exchanged for professional and research exchanges. In order to find out how many points you already have, you can write to our Review Board (which is obliged to share this information with you) twice a year.

4. ZALICZENIE PRAKTYK NA POCZET SPECJALNOŚCI WYBRANEJ

Student uczestniczący w praktykach klinicznych po 5 roku kierunku lekarskiego ma możliwość zaliczenia odbytych godzin na poczet 4 tygodni specjalności wybranej na 6 roku. Formalności, jakie należy dopełnić to:

1. Student musi zapisać się w systemie na specjalność wybraną zgodnie z odbytą praktyką, w terminie wyznaczonym dla wszystkich studentów VI roku (jest to konieczne do odrobienia pozostałych 2 tygodni specjalności wybranej).

2. W terminie 2.11-30.11.2021 r. należy złożyć w UCOS podanie do Dziekana o zaliczenie praktyk odrobionych w ramach praktyk IFMSA-Poland na poczet specjalności wybranej.

3. Do podania należy załączyć oryginał zaświadczenia o odbytych praktykach z dokładnym wskazaniem liczby godzin odbytych praktyk (Załączacie oryginał certyfikatu SCOPE ze wskazaniem liczby godzin. W tegorocznym certyfikacie jest miejsce jedynie na zakres dat, więc warto wcześniej zaznaczyć naszemu LEO lub NEO-in, że poprosicie o dopisanie w nawiasie liczby godzin. Gdyby się nie udało wpisać liczby godzin na certyfikacie, to zainteresowanym osobom będziemy poświadczać na osobnym piśmie).

Warto pamiętać, że jednostki kliniczne UMP określają w systemie liczbę miejsc i może zdarzyć się sytuacja, że student, który złoży wniosek o zaliczenie części godzin ze specjalności wybranej nie zostanie przypisany do jednostki zgodnie z odrobioną praktyką i tym samym nie będzie miał zaliczonych godzin.

Dyżur

Spotkanie informacyjne. Wskocz w nowy rok z IFMSA-Poland.

10 Październik, Poniedziałek, 19:00 - 21:00

Centrum Biologii Medycznej, sala 1010