Jak wyjechać na praktyki lub wymianę?

NA DOLE BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY KONTRAKT!

WYNIKI KWALIFIKACJI OGÓLNOPOLSKIEJ:http://tiny.cc/d2uluz

WYNIKI KWALIFIKACJI LOKALNEJ: http://tiny.cc/51wluz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak wyjechać w 3 krokach?

1. Wybierasz program, z którego chcesz jechać:

SCOPE – praktyki kliniczne, dla studentów po 3 roku kierunku lekarskiego

SCORE – wymiana naukowa, czyli konkretny projekt badawczy, dla wszystkich studentów niezależnie od kierunku i roku studiów

2. Wybierasz państwo (kontrakt), do którego chcesz pojechać.

3. Dopełniasz wszystkich formalności opisanych poniżej.

W jakim trybie możesz wyjechać? (wszystkie listy z kontraktami podane są w niezbędnych linkach)

Lista wczesna (zgłoszenia do 11.11.2021 r., wyniki 22.11.2021 r.)

Lista późna – kontrakty, które nie zostały wykorzystane w liście wczesnej (udostępnienie listy kontraktów 2.12.2021 r., zgłoszenia 3-7.12.2021 r., wyniki 12.12.2021 r.)

Substytucje – aplikujesz na konkretny kontrakt, w pierwszej turze mogą aplikować tylko osoby, które nie dostały kontraktu z żadnej listy (pierwsza tura zgłoszeń 2.01.2022 r.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje jak krok po kroku zaaplikować na praktyki wakacyjne (SCOPE) lub wymianę naukową (SCORE):

Do 3 listopada – czekamy na zgłoszenia osób, które potrzebują certyfikatu językowego IFMSA –na maila LEO/LORE należy przesłać okresową kartę osiągnięć z roku, w którym uzyskało się ocenę 4.0 lub wyższą z egzaminu z języka angielskiego lub napisać prośbę o wpisanie na listę studentów_tek, którzy_re przystąpią do egzaminu w SJO, aby uzyskać certyfikat (jeśli jeszcze nie zdawali_ły egzaminu z angielskiego w trakcie studiów)

Do 11 listopada 23:59 - na mail LEO/LORE należy przesłać dokumenty wymagane podczas aplikacji: 

1. Wypełniony i podpisany kwestionariusz kwalifikacyjny – średnią ocen bez problemu potwierdzi Ci UCOS (nie trzeba pieczęci Dziekanatu, ale pieczęć UCOSu jest obowiązkowa), a za działalność w kole naukowym wystarczy podbite potwierdzenie wygenerowane ze strony STN - (link do kwestionariusza poniżej)

2. Potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej IFMSA na bieżący rok akademicki (potiwerdzenie ze swojego konta bankowego)

3. Potwierdzenie działalności naukowej (max. 3 abstrakty prac naukowych, potwierdzenie działalności w SKN)

4. Certyfikat językowy 

W dniach 10-12 listopada - wypełnianie formularza elektronicznego na stronie internetowej IFMSA-Poland Oddział Poznań

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maile do korespondencji:

Joanna Służewska, Local Exchange Officer (LEO), leo@poznan.ifmsa.pl

Miłosz Miedziaszczyk, Local Officer on Reaserch Exchange (LORE), lore@poznan.ifmsa.pl  

Niezbędne linki:

        Kwestionariusz SCOPE: http://tiny.cc/we1luz

        Kwestionariusz SCORE: http://tiny.cc/ye1luz

        Jak opłacić składkę?: https://poznan.ifmsa.pl/strona/jak-doczy-i-opaci-skadk-4

        Lista ogólnopolska kontraktów SCOPE: http://tiny.cc/3f1luz

        Lista lokalna kontraktów SCOPE (tylko dla Oddziału Poznań): http://tiny.cc/4f1luz

        Lista kontraktów SCORE: http://tiny.cc/l96luz

        Link do nagrania ze spotkania informacyjnego dotyczącego wyjazdów: http://tiny.cc/kf1luz

        Prezentacja ze spotkania SCOPE: http://tiny.cc/ff1luz

        Prezentacja ze spotkania SCORE: http://tiny.cc/af1luz

        Baza relacji osób, które były już na praktykach: http://tiny.cc/qf1luz

        Ogólnopolski fanpage Exchanges (pojawiają tam się najnowsze informacje dotyczące substytucji): https://www.facebook.com/ExchangesIFMSAPolandPL

        Exchange Conditions: https://exchange.ifmsa.org/explore-pages/national

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masz kontrakt i co dalej?

OPŁATA KONTRAKTOWA

1. W ciągu 7 dni kalendarzowych należy opłacić Opłatę Kontraktową - 250 zł (za datę wpłaty uznajemy datę uznania rachunku bankowego Stowarzyszenia - oznacza to, że wpłata musi się znaleźć na koncie Stowarzyszenia najpóźniej 28.11.2021 23:59). 

Zwróćcie uwagę, że procedury bankowe zajmują zwykle 1 dzień roboczy. Niezłożenie wpłaty w terminie oznacza rezygnację z wymiany i wiąże się z konsekwencjami wymienionymi w Regulaminie SCOPE/SCORE IFMSA-Poland.

2. Opłatę kontraktową należy wpłacić na konto: 25 1050 1953 1000 0023 6789 8828 i zatytułować „imię i nazwisko opłata kontraktowa SCOPE/SCORE 2021/2022” (oczywiście w tytule wybieracie program, z którym jedziecie). 

3. Potwierdzenie prześlijcie mailowo do LEO/LORE (tytuł: potwierdzenie opłaty kontraktowej – imię i nazwisko).

Zgodnie z regulaminem, jeśli zrezygnujecie z przyznanego kontraktu w ciągu 10 dni, nie tracicie punktów, jednak skutkuje to brakiem możliwości wyjazdu na jakiekolwiek wymiany w tym sezonie. Zapoznajcie się proszę raz jeszcze z regulaminami SCOPE/SCORE dostępnymi na stronie http://www.ifmsa.pl/kim-jestesmy/obowiazujace-dokumenty - tam znajdują się wszystkie informacje na temat rezygnacji i ich konsekwencji oraz deadlineów.

 

Dyżur

Szkolenie dla Koordynatorów Lokalnych Projektów i Asystentów

24 Listopad, Środa, 19:30 - 21:00

Centrum Biologii Medycznej, sala 1010