Jak wyjechać na praktyki lub wymianę?

NA DOLE BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY KONTRAKT!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak wyjechać w 3 krokach?

1. Wybierasz program, z którego chcesz jechać:

SCOPE – praktyki kliniczne, dla studentów po 3 roku kierunku lekarskiego

SCORE – wymiana naukowa, czyli konkretny projekt badawczy, dla wszystkich studentów niezależnie od kierunku i roku studiów

2. Wybierasz państwo (kontrakt), do którego chcesz pojechać.

3. Dopełniasz wszystkich formalności opisanych poniżej.

W jakim trybie możesz wyjechać? (wszystkie listy z kontraktami podane są w niezbędnych linkach)

Lista wczesna (zgłoszenia do 12.11.2022 r., wyniki 21.11.2022 r.)

Lista późna – kontrakty, które nie zostały wykorzystane w liście wczesnej (udostępnienie listy kontraktów 30.11.2022 r., zgłoszenia 1-3.12.2022 r., wyniki 11.12.2022 r.)

Substytucje – aplikujesz na konkretny kontrakt, w pierwszej turze mogą aplikować tylko osoby, które nie dostały kontraktu z żadnej listy (pierwsza tura zgłoszeń 2.01.2023 r.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBSTYTUCJE

Możecie pojechać na wymianę za jedyne 80 punktów pod warunkiem, że spełniacie kryteria kraju przyjmującego, które znajdziecie w Exchange Conditions. Osoby, które mają mniej niż 80 punktów również mogą ubiegać się o kontrakt z substytucji - wtedy tracą tyle punktów, ile mają (maksymalnie 80 punktów). 

Zasada jest jedna - kto pierwszy ten zdobywa kontrakt. Osoby, które posiadają już kontraktu również mogą aplikować, ale dostaną kontrakt tylko w przypadku jeśli przez pierwszą dobę nie będzie osoby chętnej na ten kontrakt.

Obserwujcie stronę https://m.facebook.com/ExchangesIFMSAPolandPL/ - tutaj pojawiają się wszystkie kontrakty na substytucje.

Pierwsze rozdanie 2.01.2023!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KWALIFIKACJA OGÓLNOPOLSKA PÓŹNA

Do 3 grudnia 2021 r. 23:59 - na mail LEO/LORE należy przesłać dokumenty wymagane podczas aplikacji: 

1. Wypełniony i podpisany kwestionariusz kwalifikacyjny – średnią ocen bez problemu potwierdzi Ci UCOS (nie trzeba pieczęci Dziekanatu, ale pieczęć UCOSu jest obowiązkowa), a za działalność w kole naukowym wystarczy podbite potwierdzenie wygenerowane ze strony STN - (link do kwestionariusza poniżej)

2. Potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej IFMSA na bieżący rok akademicki (potiwerdzenie ze swojego konta bankowego)

3. Potwierdzenie działalności naukowej (max. 3 abstrakty prac naukowych, potwierdzenie działalności w SKN)

4. Certyfikat językowy

W dniach 1-3 grudnia 2022 r. - wypełnianie formularza elektronicznego na stronie internetowej IFMSA-Poland Oddział Poznań

Listy kontraktów z kwalifikacji późnej:

        KWALIFIKACJA PÓŹNA - Lista ogólnopolska późna SCOPE: 

        KWALIFIKACJA PÓŹNA - Lista późna kontraktów SCORE: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KWALIFIKACJA OGÓLNOPOLSKA WCZESNA

Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje jak krok po kroku zaaplikować na praktyki wakacyjne (SCOPE) lub wymianę naukową (SCORE):

Do 1 listopada – czekamy na zgłoszenia osób, które potrzebują certyfikatu językowego IFMSA –na maila LEO/LORE należy przesłać okresową kartę osiągnięć z roku, w którym uzyskało się ocenę 4.0 lub wyższą z egzaminu z języka angielskiego lub napisać prośbę o wpisanie na listę studentów_tek, którzy_re przystąpią do egzaminu w SJO, aby uzyskać certyfikat (jeśli jeszcze nie zdawali_ły egzaminu z angielskiego w trakcie studiów)

Do 12 listopada 23:59 - na mail LEO/LORE należy przesłać dokumenty wymagane podczas aplikacji: 

1. Wypełniony i podpisany kwestionariusz kwalifikacyjny – średnią ocen bez problemu potwierdzi Ci UCOS (nie trzeba pieczęci Dziekanatu, ale pieczęć UCOSu jest obowiązkowa), a za działalność w kole naukowym wystarczy podbite potwierdzenie wygenerowane ze strony STN - (link do kwestionariusza poniżej)

2. Potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej IFMSA na bieżący rok akademicki (potiwerdzenie ze swojego konta bankowego)

3. Potwierdzenie działalności naukowej (max. 3 abstrakty prac naukowych, potwierdzenie działalności w SKN)

4. Certyfikat językowy 

W dniach 10-12 listopada - wypełnianie formularza elektronicznego na stronie internetowej IFMSA-Poland Oddział Poznań

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak otrzymać certyfikat językowy na podstawie oceny z języka angielskiego?

Certyfikat językowy możecie uzyskać bezpośrednio w Studium Języków Obcych na podstawie oceny z egzaminu na 2 roku studiów (min. 4.0) [wzór certyfikatu dostępny do pobrania w linkach poniżej]. W przeciwnym wypadku, jeżeli ktoś chce rekrutować i nie zdał egzaminu na min. 4.0 lub jeszcze do niego nie przystępował musi zdać egzamin w SJO na min. 4.0. Osobiście należy umówić się w celu zorganizowania takiego egzaminu.

        Certyfikat językowy SCOPE: http://tiny.cc/0n6muz

        Certyfikat językowy SCORE: http://tiny.cc/mm6muz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maile do korespondencji:

Joanna Służewska, Local Exchange Officer (LEO), leo@poznan.ifmsa.pl

Miłosz Miedziaszczyk, Local Officer on Reaserch Exchange (LORE), lore@poznan.ifmsa.pl  

Niezbędne linki:

        Jak opłacić składkę?: https://poznan.ifmsa.pl/strona/jak-doczy-i-opaci-skadk-4

        Lista ogólnopolska kontraktów SCOPE: http://tiny.cc/meh0vz

        Lista lokalna kontraktów SCOPE (tylko dla Oddziału Poznań): http://tiny.cc/ieh0vz

        Lista kontraktów SCORE: http://tiny.cc/pch0vz

        KWALIFIKACJA PÓŹNA - Lista ogólnopolska późna SCOPE: 

        KWALIFIKACJA PÓŹNA - Lista późna kontraktów SCORE: 

        Certyfikat językowy SCOPE: http://tiny.cc/0n6muz

        Certyfikat językowy SCORE: http://tiny.cc/mm6muz

        Prezentacja ze spotkania SCOPE i SCORE: 

        Baza relacji osób, które były już na praktykach: http://tiny.cc/qf1luz

        Ogólnopolski fanpage Exchanges (pojawiają tam się najnowsze informacje dotyczące substytucji): https://www.facebook.com/ExchangesIFMSAPolandPL

        Exchange Conditions: https://exchange.ifmsa.org/explore-pages/national

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masz kontrakt i co dalej?

LEO i LORE pozostaną z Tobą w kontakcie przez cały okres uzupełniania formalności przed i po wymianie. Na bieżąco będą informowali Cię o wymaganych opłatach, dokumentach, terminach :)

OPŁATA KONTRAKTOWA

1. W ciągu 7 dni kalendarzowych należy opłacić Opłatę Kontraktową - 250 zł (za datę wpłaty uznajemy datę uznania rachunku bankowego Stowarzyszenia). 

Zwróćcie uwagę, że procedury bankowe zajmują zwykle 1 dzień roboczy. Niezłożenie wpłaty w terminie oznacza rezygnację z wymiany i wiąże się z konsekwencjami wymienionymi w Regulaminie SCOPE/SCORE IFMSA-Poland.

2. Opłatę kontraktową należy wpłacić na konto: 25 1050 1953 1000 0023 6789 8828 i zatytułować „imię i nazwisko opłata kontraktowa SCOPE/SCORE 2022/2023” (oczywiście w tytule wybieracie program, z którym jedziecie). 

3. Potwierdzenie prześlijcie mailowo do LEO/LORE (tytuł: potwierdzenie opłaty kontraktowej – imię i nazwisko).

Zgodnie z regulaminem, jeśli zrezygnujecie z przyznanego kontraktu w ciągu 7 dni, nie tracicie punktów, jednak skutkuje to brakiem możliwości wyjazdu na jakiekolwiek wymiany w tym sezonie. Zapoznajcie się proszę raz jeszcze z regulaminami SCOPE/SCORE dostępnymi na stronie http://www.ifmsa.pl/kim-jestesmy/obowiazujace-dokumenty - tam znajdują się wszystkie informacje na temat rezygnacji i ich konsekwencji oraz deadlineów.

OPŁATA ZA STUDENTA PRZYJEŻDŻAJĄCEGO

Do 10 stycznia 2023 r. należy opłacić opłatę za studenta przyjeżdżającego w wysokości 500 zł. Opłatę należy wpłacić na konto 25 1050 1953 1000 0023 6789 8828 i zatytułować „imię i nazwisko opłata za studenta przyjeżdżającego SCOPE/SCORE 2022/2023” (oczywiście w tytule wybieracie program, z którym jedziecie).

OPŁATA ZWROTNA

Do 10 stycznia 2023 r. należy opłacić opłatę zwrotną w wysokości 250 zł. Opłatę należy wpłacić na konto 25 1050 1953 1000 0023 6789 8828 i zatytułować „imię i nazwisko opłata zwrotna SCOPE/SCORE 2022/2023” (oczywiście w tytule wybieracie program, z którym jedziecie).

Warunki uzyskania opłaty zwrotnej: http://tiny.cc/sozmuz

 

Dyżur

Spotkanie informacyjne. Wskocz w nowy rok z IFMSA-Poland.

10 Październik, Poniedziałek, 19:00 - 21:00

Centrum Biologii Medycznej, sala 1010