Faktury i finanse

Finanse Oddziału:
·       50% składek członkowskich na koncie Oddziału
·       Budżet przyznawany przez uczelnia na działalność organizacji studenckich
·       Darowizny od sponsorów oraz partnerów sprzyjających naszym celom
·       Pieczę nad finansami Oddziału sprawuje Skarbnik Oddziału (skarbnik@poznan.ifmsa.pl) w porozumieniu z Prezydentem Oddziału.

 

Finansowanie akcji:

A)    do 50 zł

Jeśli łączna kwota na zakupy na daną akcję nie przekracza 50 zł, nie musisz kontaktować się uprzednio ze Skarbnikiem. Pamiętaj jednak, że Koordynator Lokalny Twojego programu powinien być na bieżąco informowany o Twoich wydatkach i wyrazić na nie zgodę.

B) powyżej 50 zł

Wszystkie zakupy powyżej 50 zł powinny być wcześniej zgłoszone Skarbnikowi Oddziału, aby upewnić się, że później będą mogły być poprawnie zaksięgowane. Pamiętaj że w porozumieniu z VPE możesz również pozyskiwać własne fundusze!

C) powyżej 250 zł

Każdy zakup powyżej 250 zł wymaga zgody Skarbnika i/lub Prezydenta Oddziału  - jeśli planujesz coś większego, skontaktuj się z nimi.

 

Na jakie dane wziąć fakturę?

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
ul. Oczki 1A 02-007 Warszawa
NIP: 5211579152

Pamiętaj, żeby zwrócić uwagę, aby dane na fakturze były identyczne z powyższymi - nie stosuj żadnych skrótów ani uproszczeń!

 

Opis faktury: 

Każda faktura powinna być dodatkowo opisana na osobnej kartce A4.
Pamiętaj, żeby w opisie zawrzeć datę, nazwę Programu Stałego, w ramach którego robisz zakupy oraz dokładny opis zakupów i tego, z jakiego powodu zostały zakupione.
Na koniec podaj swój numer konta i podpisz opis.
W samej treści faktury nie podpisuj niczego!

 

Przykład:

Poznań, 13.06.2018r.

Faktura za zakup plakatów na akcję Tramwaj Zwany Pożądaniem, która odbyła się 01.05.2018r. w ramach Program Stały ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS. Proszę o zwrot poniesionych kosztów.

00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

 XYZ

 

Pytania?

1.      Jeśli nie masz możliwości sfinansować kosztów faktury, zgłoś się do Skarbnika.

2.      Jeśli masz wątpliwości dotyczące zakupów, nie jesteś pewny, zgłoś się do Skarbnika.

3.      Jeśli zauważyłeś coś, co budzi Twoje podejrzenia dotyczące funduszy lub uważasz, że któryś zakup był nieuzasadniony, skontaktuj się z Komisją Rewizyjną Oddziału (kro@poznan.ifmsa.pl) lub zapytaj osoby odpowiedzialnej za wydatki o to, czym się kierowała - jesteśmy zespołem, w którym transparentność i brak wątpliwości we wspólne intencje jest podstawą sukcesu.

Dyżur

Spotkanie informacyjne IFMSA-Poland Oddział Poznań

20:00 - 22:00

Collegium Anatomicum, Sala Różyckiego (sala czarna)