15.12

Czwartek

12:25

Mózgowiec

Magda Malewska
zapoznanie uczniów z czynnikami hamującymi i ułatwiającymi proces uczenia się, oraz uświadomienie im, jak wygląda właściwa organizacja pracy umysłowej; akcję będziemy starały się przeprowadzać w klasach maturalnych VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu