19.03

Środa

19:30

Breaking the Silence

Jakub Mochol
Kurs języka migowego obejmujący cykl 12 spotkań. 20 uczestników, kur porwadzony przez Pana Piotra Nowaka z Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Związku Głuchych. Centrum Stomatologicum