Brak daty rozpoczęcia

-

Trening "Warsztaty z profesjonalnego kłócenia się"

Zuzanna Mieloch
Szkolenie z rozpoznawania typów konfliktów, umiejętności radzenia sobie z nimi.