06.04

Sobota

00:00

Konferencja "Zrozumieć autyzm - standardy diagnozy i postępowania terapeutycznego w całościowym zaburzeniu rozwoju ze spektrum autyzmu"

Julia Kurzyca
Konferencja "Zrozumieć autyzm - standardy diagnozy i postępowania terapeutycznego w całościowym zaburzeniu rozwoju ze spektrum autyzmu" została przeprowadzona 6.04.2019 roku w godzinach 9.00-14.30. We współpracy z fundacją Vivere Aude przybliżyliśmy uczestnikom kwestie diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu. Na akcję było zapisanych 150 osób, przybyło 120 uczestników. Akcja średnia (kryteria: a, d (Fundacja Vivere Aude), f (powyżej 50 osób, różne branże zawodowe, różne kierunki studiów), g.iv (stworzenie plakatów), i (prelegenci), k (uczelniany sprzęt multimedialny), zgodnie z punktem 3.2.4. Kryteriów rozliczania działalności członków IFMSA-Poland - wersja poprawiona z 2018 r.). Akcja przeprowadzona pierwszy raz. Collegium Anatomicum ul. Święcickiego 6, Poznań