05.04

Piątek

09:00

Zdrowie pod Kontrolą

Aleksandra Ignasiak

Wydarzenie “Zdrowie pod Kontrolą” to finał Tygodnia Zdrowia, który składa się z kilku projektów, których wspólnym celem jest ułatwienie społeczności lokalnej dostępu do podstawowej diagnostyki medycznej i edukacji prozdrowotnej. W realizację wydarzania zaangażowane były projekty: Serce masz tylko Jedno, Marrow Hero, Zdrowe Żywienie, Movember, Pink Lips, Kurs Szycia Chirurgicznego, Szpital Pluszowego Misia oraz Ratowanie na Spontanie. Wydarzenie miało miejsce w dniach 5-6 kwietnia 2019r. na terenie Galerii Posnania w Poznaniu. W dniu 05.04 edukowaliśmy dzieci z poznańskich szkół podstawowych, zaś 06.04 badaliśmy oraz edukowaliśmy odwiedzających galerię Posnania.

 Galeria Posnania ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań