23.05

Czwartek

10:00

Serce Masz Tylko Jedno

Gabriela Dziuba

Akcja mająca na celu pomiar ciśnienia i glikemii oraz poszerzenie wiedzy na temat chorób układu krążenia i cukrzycy dla ZUS. Akcja trwała w godzinach 10:00-15:00. Akcja mała (e,f), cykliczna

budynek Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Towarowa 55