16.05

Czwartek

09:00

Serce Masz Tylko Jedno

Gabriela Dziuba

Akcja mająca na celu pomiar ciśnienia i glikemii oraz poszerzenie wiedzy na temat chorób układu krążenia i cukrzycy dla ZUS. Akcja trwała w godzinach 9:00-12:30. Akcja mała (e,f), cykliczna

oddział ZUS przy ul. Starołęckiej