28.05

Wtorek

17:30

Prawo i Medycyna

Katarzyna Błoch

Akcja mająca na celu poszerzenie wiedzy studentów kierunków medycznych na temat prawa. Tematem spotkania była Medycznie wspomagana prokreacja. 

Akcja cykliczna, średnia.

Spełnione kryteria: 

c- KN Prawa Medycznego Lege Artis

d- akcja w CIN na wydziale Prawa i Administracji UAM

e- powyżej 50 osób, zarówno studenci prawa, medycyny, stomatologii

g- w akcji brali udział członkowie KN Prawa Medycznego Lege Artis

h- prelegentka prof. Joanna Haberko

j- odpowiedzialność materialna za sprzęt w CIN

Collegium Iuridicum Novum (CIN)