28.05

Wtorek

17:30

Poznaj Swoją Specjalizację - How to Doctor?

Wiktoria Andrzejewska

Akcja skierowana do studentów, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów. Akcja mająca na celu zapoznanie się z działalnością Porozumienia Rezydentów OZZL oraz specyfiką stażu, LEKu i rezydentury.

Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, sala 1010