29.06

Sobota

11:00

SCORA na Konferencji SeXY Gene

Aleksandra Sadowska

Akcja polegała na edukacji uczestników Konferencji "SeXY Gene" podczas przerwy kawowej. Edukacja w obszarze trzech projektów - Pink Lips/Think Pink, Prewencja HIV/AIDS oraz Movember, polegała na nauce samobadania piersi i jąder, omówieniu profilaktyki raka piersi, szyjki macicy i jądra, a także na omówieniu profilaktyki i problematyki zakażeń wirusem HIV. Akcja trwała godzinę. 

Centrum Biologii Medycznej