06.11

Środa

18:00

Szkolenie dla Koordynatorów Lokalnych Projektów (KLP)

Monika Spylczyn

Szkolenie dla Koordynatorów Lokalnych Projektów (KLP), Asystentów i wszystkich zainteresowanych na szkolenie z wprowadzania akcji do systemu, opisywania faktur i pisania pism, a także wszystkich informacji niezbędnych przy tworzeniu akcji :)

DS Medyk, ul. Rokietnicka 4 pierwsze piętro