28.10

Poniedziałek

20:00

Spotkanie przedwyjazdowe

Katarzyna Plucińska

Opowiadaliśmy o:
- tym jak dołączyć do IFMSA-Poland,
- możliwości wyjazdu na praktyki kliniczne lub wymianę naukową,
- miejscach, do których można wyjechać w sezonie 2019/2020,
- zasadach kwalifikacji i harmonogramie składania dokumentów,
- doświadczeniach z lat poprzednich,
- propozycjach pomocy w organizacji praktyk dla studentów przyjeżdżających, (czyli jak nie nudzić się w Poznaniu).

Centrum Biologii Medycznej