23.01

Czwartek

14:20

STOP Udarom

Aleksandra Chodorowska

Akcja polegająca na przeprowadzeniu lekcji edukującej na temat udaru mózgu - jego przyczyn, objawów, sposobów reagowania na niego, a także profilaktyki zapobiegającej jego wystąpieniu. Akcja przeprowadzona we współpracy z Fundacją Udaru Mózgu i Stowarzyszeniem Udarowcy, które zapewniły wsparcie merytoryczne, materiały do przeprowadzenia zajęć (prezentacja, informacje dla edukatorów, krzyżówki i inne zadania dla uczniów, a także materiały promocyjne). Uczniowie zostali zachęceni do przekazania zdobytej na lekcji wiedzy dalej, swoim rodzicom, dziadkom, ale też młodszym najbliższym, np. rodzeństwu. Tym razem lekcje zostały przeprowadzone wśród uczniów jednej klasy VIII LO w Poznaniu.

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. 
Hipolita Cegielskiego 1, 61-862 Poznań