30.01

Czwartek

19:00

Poznaj Swoją Specjalizację – choroby wewnętrzne

Wiktoria Andrzejewska

Akcja skierowana do studentów wszystkich lat kierunku lekarskiego mająca pomóc w wyborze ścieżki zawodowej, podczas której zaproszony lekarz opowiadał o specjalizacji z chorób wewnętrznych. Gościem była lek. Kamila Miętkiewska-Szwacka - rezydentka na Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, sala 2008