12.02

Środa

18:00

Warsztaty USG "Obrazowanie tętnic szyjnych i kręgowych"

Wiktoria Andrzejewska

Akcja mająca na celu przybliżenie studentom techniki badania USG, z wyszczególnieniem obrazowania tętnic szyjnych i kręgowych. Warsztaty prowadziła mgr Jolanta Tomczak - elektroradiolog i ultrasonografista w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii.

Studencki Ośrodek Nauki Obrazowania, DS Karolek