03.03

Wtorek

12:00

Pora Seniora

Natalia Stefańska

Pierwsza w tym roku akcja edukacyjna dla seniorów z klubu 'Kopernik". Akcja miała na celu przybliżenie seniorom tematyki prozdrowotnej.

Klub "Kopernik"

ul.Galileusza 8, 60-159 Poznań