01.11

Niedziela

23:00

Peer Supporterzy

Julia Dzierla

Peer Supporterzy grup dziekańskich 1. roku kierunku lekarskiego; akcja ma celu pomóc i ułatwić początki studiowania.

Online