06.11

Piątek

11:00

Peer Support

Hanna Cholerzyńska

Kilkukrotne przygotowywanie welcome bagów dla studentów pierwszego roku. Pierwsze - 18.11.2020, drugie 08.12, a trzecie 10.12.

Biuro Oddziału Poznań IFMSA-Poland, DS Aspirynka.