Wybory Oddziału Poznań 2020 - Walne Zebranie Członków Oddziału (eWZCO)

Drodzy Członkowie Oddziału Poznań!
Zgodnie z Regulaminem IFMSA-Poland zwołuję Walne Zebranie Członków Oddziału Poznań (eWZCO), które odbędzie się w poniedziałek, 6 lipca o godzinie 18:00 w Centrum Konferencyjnym EDU WIL na ulicy Szyperskiej 14 (2-gie piętro) oraz na platformie Microsoft Teams. W czasie zebrania odbędą się wybory na przyszłoroczny Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału oraz Delegata Oddziału.

W wydarzeniu można brać udział osobiście ale także przez platformę Microsoft Teams połączoną z Waszymi kontami uczelnianymi. Wstęp na wydarzenie jest wolny, jednak dla pewności otrzymania prawa do głosowania należy wcześniejszej wypełnić formularz rejestracyjny pod linkiem: https://forms.gle/m3GyhaMnYCRJJYqm7
Kandydatury można składać na następujące stanowiska: Prezydent, Sekretarz, Skarbnik, Wiceprezydent ds. Marketingu, Wiceprezydent ds. Zasobów Ludzkich oraz sześciu Koordynatorów Programów Stałych! Dodatkowo będziemy wybierać trzy osoby do Komisji Rewizyjnej Oddziału i Delegata Oddziału. Opis wszystkich stanowisk znajdziecie na wydarzeniu połączonym z naszym fanpage: https://www.facebook.com/events/265634984692111/
Osoby chcąca kandydować na wyżej wymienione stanowiska są proszone o przesłanie:
  • CV ze zdjęciem uwzględniającego potencjalną działalność w IFMSA-Poland,
  • listu motywacyjnego (nie więcej niż jedna strona A4).
Temat maila oraz tytuł pliku powinien zawierać imię i nazwisko kandydata i funkcję, o którą kandydat chce się ubiegać. W stopce prosimy o umieszczenie poniższej formuły:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko w Zarządzie/Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznań"
Oba dokumenty prosimy o złożenie w jeden plik i przesłanie go w formacie .PDF (z informacją czy Wasza prezentacja kandydata będzie odbywać się na żywo czy online) na adresy:
  1. prezydent@poznan.ifmsa.pl
  2. kro@poznan.ifmsa.pl
  3. sekretarz@poznan.ifmsa.pl
    oraz wersję z ograniczoną ilością danych osobowych na adres:
  4. ifmsa-poz@googlegroups.com (jest to adres naszej listy mailingowej, dzięki czemu z kandydaturą będzie mógł się zapoznać każdy Członek Oddziału).
Zgłoszenia można wysyłać do 5 lipca, do godziny 18:00.
W celu przypomnienia zamieszczamy najważniejsze przepisy z regulaminu:
8.4.1 Prawo do głosowania w Walnym Zebraniu Członków Oddziału przysługuje osobom, które są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia przynależącymi do danego Oddziału,
8.4.2 Prawo do ubiegania się o stanowisko w Zarządzie Oddziału przysługuje osobom, które spełnią warunki stawiane w punkcie 8.4.1 oraz zgłoszą swoją kandydaturę zgodnie z zapisami punktu 8.2.2.
Gorąco zachęcamy do przyjścia na wybory, także w roli obserwatorów!
Do zobaczenia już w poniedziałek! W razie pytań i wątpliwości łapcie kontakt ;)
Piotr Kalkowski
Prezydent Oddziału Poznań IFMSA-Poland 
/ IFMSA-Poland Local Committee President in Poznan /
tel. + 48 784 857 912 | e-mail: prezydent@poznan.ifmsa.pl
Oddział Poznań Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

 

Dyżur

Szkolenie dla Koordynatorów Lokalnych Projektów i Asystentów

24 Listopad, Środa, 19:30 - 21:00

Centrum Biologii Medycznej, sala 1010