Zaliczenie praktyk wakacyjnych po 5 roku na poczet specjalności wybranej

Mam nadzieję, że spędzacie miło wakacje na praktykach albo na wymianie… za granicą :D

Przychodzę z dobrymi wiadomościami! Dziekan Cymerys przychylił się pozytywnie do prośby w sprawie zaliczania praktyk wakacyjnych po 5 roku kierunku lekarskiego na poczet 4 tygodni specjalności wybranej. Jest jednak kilka formalności, które należy dopełnić:

1. Student musi zapisać się w systemie na specjalność wybraną zgodnie z odbytą praktyką, w terminie wyznaczonym dla wszystkich studentów VI roku (jest to konieczne do odrobienia pozostałych 2 tygodni specjalności wybranej).

2. W terminie 2.11-30.11.2021 r. należy złożyć w UCOS podanie do Dziekana o zaliczenie praktyk odrobionych w ramach praktyk IFMSA-Poland na poczet specjalności wybranej.

3. Do podania należy załączyć oryginał zaświadczenia o odbytych praktykach z dokładnym wskazaniem liczby godzin odbytych praktyk (Załączacie oryginał certyfikatu SCOPE ze wskazaniem liczby godzin. W tegorocznym certyfikacie jest miejsce jedynie na zakres dat, więc warto wcześniej zaznaczyć naszemu LEO lub NEO-in, że poprosicie o dopisanie w nawiasie liczby godzin. Gdyby się nie udało wpisać liczby godzin na certyfikacie, to zainteresowanym osobom będziemy poświadczać na osobnym piśmie).

Dziekan wspomniał również, że jednostki kliniczne UMP określają w systemie liczbę miejsc i może zdarzyć się sytuacja, że student, który złoży wniosek o zaliczenie części godzin ze specjalności wybranej nie zostanie przypisany do jednostki zgodnie z odrobioną praktyką i tym samym nie będzie miał zaliczonych godzin.

Tymczasem udanych wakacji <3

 

Dyżur

Spotkanie informacyjne. Wskocz w nowy rok z IFMSA-Poland.

10 Październik, Poniedziałek, 19:00 - 21:00

Centrum Biologii Medycznej, sala 1010