Akcje

26.04

Piątek

10:00
Marrow Hero na Pyrkonie 2019 (dzień 1)

Akcja, której celem była edukacja uczestników Pyrkonu nt. dawstwa krwi (zachęcanie do oddania jej w krwiobusie) oraz nt. oddawania szpiku oraz komórek macierzystych.

18.04

Czwartek

12:00
Nakręć się... Na pomaganie!

Zbiórka nakrętek, z której zysk przeznaczony będzie na edukację zdrowotną w Tanzanii - Fundacja Dla Zdrowia. Akcja mała.

13.04

Sobota

10:00
Marrow Hero

Akcja mająca na celu edukację i rejestrację do bazy dawców szpku i komórek macierzystych DKMS uczestników Poznań Sport Expo. Zarejestrowano 39 nowych osób do bazy. Akcja trwała w godzinach 10:00-16:00 - 6h. Akcja mała (d (DKMS), e,f), cykliczna, 10. z ramienia Marrow Hero w tym roku akademickim. Patroni: SCOPH. Fotorelacja: https://www.facebook.com/poznanIFMSA/posts/998971816964318?__xts__[0]=68.ARCviV2gCmgWGJLg2V2ov8aweOSCjEeGDyNuyU3DQQI5FMnrqLvLpBngr-vkfdABrSz0hiBRLpVecVM1mYqAjBUU2j-qyHNuvlxE0F2ehoxhVDFqyWgFX-f5E0SnYbxRXV9O1FQWnotibvlsVVYVPVDeEvpo8HLaIwOZ5HHU9I6QDCjrKNz-aRZitxeH9i6zo_4kIHwTJ6kVuHljCY17gV07dLeJDzGFuwWngYslrNDtIqFhuQZUR2MJpvQ2R3VyWm1svyq_1ISEUrrcti97ycE8wW7D79HRIMFmOiGpTORp5ixFiv10QEvHXq4G75rIquJtfmm-OY3AwRWKnsrEOHc&__tn__=-R

08.04

Poniedziałek

10:00
SCORA na Festiwalu Nauki i Sztuki

Akcja polegająca na nauczaniu samobadania piersi i jąder podczas Festiwalu Nauki i Sztuki. Odbiorcami była głównie młodzież w wieku 13-18 lat. Akcja trwała 5 godzin. 

06.04

Sobota

10:00
SCORA na Drzwiach Otwartych UMP

Akcja profilaktyczna polegała na nauczaniu samobadania piersi i jąder podczas Drzwi Otwartych UMP. Trwała 4 godziny. 

06.04

Sobota

00:00
Konferencja "Zrozumieć autyzm - standardy diagnozy i postępowania terapeutycznego w całościowym zaburzeniu rozwoju ze spektrum autyzmu"

Konferencja "Zrozumieć autyzm - standardy diagnozy i postępowania terapeutycznego w całościowym zaburzeniu rozwoju ze spektrum autyzmu" została przeprowadzona 6.04.2019 roku w godzinach 9.00-14.30. We współpracy z fundacją Vivere Aude przybliżyliśmy uczestnikom kwestie diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu. Na akcję było zapisanych 150 osób, przybyło 120 uczestników. Akcja średnia (kryteria: a, d (Fundacja Vivere Aude), f (powyżej 50 osób, różne branże zawodowe, różne kierunki studiów), g.iv (stworzenie plakatów), i (prelegenci), k (uczelniany sprzęt multimedialny), zgodnie z punktem 3.2.4. Kryteriów rozliczania działalności członków IFMSA-Poland - wersja poprawiona z 2018 r.). Akcja przeprowadzona pierwszy raz.

05.04

Piątek

09:00
Zdrowie pod Kontrolą

Wydarzenie “Zdrowie pod Kontrolą” to finał Tygodnia Zdrowia, który składa się z kilku projektów, których wspólnym celem jest ułatwienie społeczności lokalnej dostępu do podstawowej diagnostyki medycznej i edukacji prozdrowotnej. W realizację wydarzania zaangażowane były projekty: Serce masz tylko Jedno, Marrow Hero, Zdrowe Żywienie, Movember, Pink Lips, Kurs Szycia Chirurgicznego, Szpital Pluszowego Misia oraz Ratowanie na Spontanie. Wydarzenie miało miejsce w dniach 5-6 kwietnia 2019r. na terenie Galerii Posnania w Poznaniu. W dniu 05.04 edukowaliśmy dzieci z poznańskich szkół podstawowych, zaś 06.04 badaliśmy oraz edukowaliśmy odwiedzających galerię Posnania.

01.04

Poniedziałek

15:00
Opieka nad Incomings- kwiecień

Akcje polegają na opiece nad Incomings w trakcie ich pobytu na praktykach klinicznych. Czynności wymienione są w taryfikatorze. Wszystkie dodatkowe informacje wymienione są przy zadaniach konkretnych osób. Dostęp do zdjęć i planów całego miesiąca dostępne są na grupie https://www.facebook.com/groups/1138341826327745/

23.03

Sobota

16:30
Transport materiałów do wypożyczenia SKNowi

Akcja polegała na transporcie materiałów (modeli piersi) do CBM, na prośbę Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Onkologii Multidyscyplinarnej, do użycia podczas Sympozjum "Pier(w)si w Dłoń". Akcja odbyła się dwukrotnie - 23.03 oraz 27.03, w godzinach 16.30-20.30

23.03

Sobota

15:00
Wykład "Prawne aspekty śmierci" oraz "Prawo do leczenia bólu" na IV Ogólnopolskiej Konferencji Magis in Medicinae

Akcja zorganizowana przy okazji IV Ogólnopolskiej Konferencji Magis in Medicinae. rn1. Akcja mająca na celu zorganizowanie wykładu mecenasa Łukasza Latosińskiego podczas sesji prawno-społecznej konferencji. Wykład dotyczył prawniczych uwag wokół śmierci pacjenta. rn2. Wykład Pani prof. dr hab. Joanny Haberko podczas konferencji. Wykład dotyczył prawa do leczenia bólu. rnrnAkcja przeprowadzona dnia 23.03.2019 w CKD. Akcja średnia (a, b -Patronat Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, d - promocja wydarzenia na stronie Prawo Łukasza; na FB https://www.facebook.com/PrawoLukasza/, f - studenci z innych uczelni biorący udział w konferencji, g ii - http://magisinmedicinae.ump.edu.pl/, i, k -> pkt 3.2. "Kryteria rozliczania działalności członków IFMSA-Poland") Akcja trwała 1 godzinę....

27.02

Środa

00:00
Peer Education SexEd

Lekcje Peer Education przeprowadzone w celu przekazania podstawowych informacji nt. zdrowia seksualnego i profilaktyki nowotworów. Miejsce: I LO im. K. Marcinkowskiego, Poznań Lekcje przeprowadzono w dniach: 27.02.2019, 1 godz. lekcyjna 28.02.2019, 3 godz. lekcyjne 06.03.2019, 1 godz. lekcyjna 08.03.2019, 2 godz. lekcyjne

11.02

Poniedziałek

00:00
Stop udarom

Akcja polegająca na przeprowadzeniu lekcji edukującej uczniów klasy V na temat udaru mózgu - jego przyczyn, objawów, sposobów reagowania na niego, a także profilaktyki zapobiegającej jego wystąpieniu. Akcja przeprowadzona we współpracy z Fundacją Udaru Mózgu i Stowarzyszeniem Udarowcy, które zapewniły wsparcie merytoryczne, materiały do przeprowadzenia zajęć (prezentacja, informacje dla edukatorów, krzyżówki i inne zadania dla uczniów, a także materiały promocyjne - każdy z uczniów otrzymał na koniec lekcji worek z postacią Doktora Stroke, zawierający m.in. ulotkę na temat udaru mózgu). Uczniowie zostali zachęceni do przekazania zdobytej na lekcji wiedzy dalej, swoim rodzicom, dziadkom, ale też młodszym najbliższym, np. rodzeństwu.

01.02

Piątek

00:00
Opieka nad Incomings- luty 2019r.

Akcje polegają na opiece nad Incomings w trakcie ich pobytu na praktykach klinicznych. Czynności wymienione są w taryfikatorze i uwagach. Polegają na organizowaniu i uczestnictwie w social programie

01.01

Wtorek

00:00
IFMSA-OBDURA Exchange, Ghana

An exchange program for IFMSA members coming from Britain, Canada, Denmark, Germany, the Netherlands and USA, taking place in outskirt regions around Accra, Ghana

05.12

Środa

00:00
Stop udarom

Akcja polegająca na przeprowadzeniu lekcji edukującej uczniów klasy V na temat udaru mózgu - jego przyczyn, objawów, sposobów reagowania na niego, a także profilaktyki zapobiegającej jego wystąpieniu. Akcja przeprowadzona we współpracy z Fundacją Udaru Mózgu i Stowarzyszeniem Udarowcy, które zapewniły wsparcie merytoryczne, materiały do przeprowadzenia zajęć (prezentacja, informacje dla edukatorów, krzyżówki i inne zadania dla uczniów, a także materiały promocyjne - każdy z uczniów otrzymał na koniec lekcji worek z postacią Doktora Stroke, zawierający m.in. ulotkę na temat udaru mózgu). Uczniowie zostali zachęceni do przekazania zdobytej na lekcji wiedzy dalej, swoim rodzicom, dziadkom, ale też młodszym najbliższym, np. rodzeństwu.

01.10

Poniedziałek

00:01
Rozliczenie kadencji KLP Peer Education

Przyznanie punktów za koordynację projektów w ramach Peer Education

01.10

Poniedziałek

00:00
Punkty za pełnienie funkcji w ramach Zarządu Oddziału

Rozliczenie działalności członków ZO i stanowisk mu towarzyszących. Jaka działalność była każdy widzi.

01.10

Poniedziałek

00:00
Rozliczenie kadencji asystentów oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału 2018/19

Przyznanie punktów dla członków pełniących funkcję asystentów oraz członków Komisji Rewizyjnej Oddziału za kadencję 2018/19

25.07

Środa

12:00
Lato na Targach- Zdrowie międzypokoleniowe

Akcja mająca na celu naukę pierwszej pomocy. Akcja cykliczna, średnia, kryteria: b (patronat miasta Poznań), i c (Miasto przyznało Grant na serię akcji na Lecie na Targach i Festynach miejskich),e,f,g. Akcja trwała od 12-18 (8 godzin). rnhttp://www.poznan.pl/mim/ezdrowie/news/lato-zdrowe-i-miedzypokoleniowe-kolejne-spotkanie,120826.htmlrnhttp://centrumis.pl/lato-na-targach-lipiec-2018.html

14.11

Sobota

00:00